Bilder

Bampton Bilder – Reise-Fotos kaufen ❘ lookphotos

St. Mary's Kirche von Downton Abbey, Bampton, Oxfordshire, England, Großbritannien
70526753 - St. Mary's Kirche von Downton Abbey, Bampton, Oxfordshire, England, Großbritannien
St. Mary's Kirche von Downton Abbey, Bampton, Oxfordshire, England, Großbritannien
70526752 - St. Mary's Kirche von Downton Abbey, Bampton, Oxfordshire, England, Großbritannien
An idyllic thatched cottage at Bampton on the edge of the Cotswolds, Oxfordshire, UK.
71113131 - An idyllic thatched cottage at Bampton on the edge of the Cotswolds, Oxfordshire, UK.